Top Equipment d.o.o., Zagreb, Čulinečka cesta 48/1 (u daljnjem tekstu Top Equipment) poštuje vašu privatnost i temelji svoje internetske stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama www.top-equipment.hr (u nastavku: internetske stranice).

Korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi održao funkcionalnost internetskih stranica i omogućio usluge koje korisnici traže, Top Equipment na ovoj internetskoj lokaciji može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetskih stranica www.top-equipment.hr moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: Ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj.

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Top Equipment prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica.

Top Equipment prikuplja podatke o klijentu i izvan ovog internetskog mjesta, na temelju obrazaca upitnika uz suglasnost klijenta i u svrhe navedene u tim obrascima.

Prikupljene podatke, kao i podatke koje je saznao na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom, Top Equipment obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja internetskih stranica i pružanja željenih usluga te kako bi vam pružio informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti. Top Equipment može koristiti navedene podatke kako bi vam pružio učinkovitiju korisničku uslugu, olakšao korištenje internetskih stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu internetskih stranica vašim osobnim sklonostima i interesima.

Top Equipment ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Top Equipment može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: Izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih podataka.

Ovime vas Top Equipment ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

 Tko ima pristup Vašim podacima

Pristup Vašim podacima mogu imati ovlašteni Top equipment djelatnik ako je to nužno radi ispunjenja svrhe u koju su podaci prikupljeni.

Top equipment neće prenositi prikupljene podatke trećoj strani bez pristanka korisnika, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom ili po zahtjevu državnog tijela utemeljenog na zakonu.

Osobne podatke možemo podijeliti s ovlaštenim trećim pružateljem usluga koji provode neke aktivnosti u naše ime, kao što su osiguravanje rezultata pretrage i veze, upravljanje mrežnom stranicom, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga.

Vremensko razdovlje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Internetska stranica www.top-equipment.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Prigovor vezan za vaše osobne podatke imate pravo uputiti društvu na e-mail adresu info@tpo-equipment.hr, adresu sjedišta društva ili na telefonski broj +385 21 430 800.

Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Informacije za kontakt

Top Equipment će rado prihvatiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i sve primjedbe. Slobodno nam se obratite na: info@top-equipment.hr